Kunstgebitten, klikgebitten en implantaten in Numansdorp

U zoekt een perfect passend kunstgebit, kunstgebit of implantaten in Numansdorp? Bij ons bent u aan het juiste adres!
Wij zijn niet alleen de aangewezen praktijk om u van een kunstgebit, prothese op implantaten in Numansdorp te voorzien. Ook na de behandeling staan wij u bij. Het hele traject van intake tot nazorg begeleiden wij u.

Alvorens te beginnen aan een nieuwe gebitsprothese wordt er eerst gekeken of uw huidige gebitsprothese aan vervanging toe is en krijgt u informatie over het verloop van het maken van een nieuwe gebitsprothese. 

Het maken van een nieuw gebit is niet één keer happen en dan klaar, het aanmeten van een gebitsprothese verloopt in een aantal stappen. 

In totaal komt u vijf keer in de praktijk: 
1. 1ste afdrukken 
2. Precisie afdrukken 
3. Positie van de bovenkaak t.o.v. de onderkaak beoordelen, tanden & kiezen uitzoeken 
4. Prothese beoordelen op esthetiek & functionaliteit 
5. Afleveren van de prothese en gebruik-instructies 

Tijdens stap 4, de prothese beoordelen op esthetiek & functionaliteit kunt u op uw gemak, kritisch bekijken wat we hebben gedaan. Dit kan eventueel in bijzijn van een familielid, een prothese wordt pas afgemaakt als u tevreden bent met wat u in de spiegel ziet! Veel mensen zijn bang voor negatieve veranderingen in het uiterlijk met een nieuwe gebitsprothese, ik kan u verzekeren dat dit niet het geval is. 

Gedeeltelijke gebitsprothese: 
Het maken van een gedeeltelijke gebitsprothese verloopt iets gemakkelijker dan het maken van een nieuwe volledige gebitsprothese. Het is niet altijd nodig om precisie afdrukken te maken en het beoordelen hoe iemand dichtbijt is -door het hebben van eigen tanden & kiezen- vaak een stuk eenvoudiger. 
Als het gaat om een vervanging van de voortanden is het altijd raadzaam om de prothese, voor het afmaken eerst te beoordelen op de esthetiek. 
Voor het aanmeten van een gedeeltelijke gebitsprothese komt u zo'n 2 á 3, soms 4 keer in de praktijk. 

Noodprothese: 
Als bij u alle tanden & kiezen getrokken moeten worden krijgt u een noodprothese. 
Het aanmeten van deze gebitsprothese wordt gedaan als u uw eigen tanden & kiezen nog heeft, op deze manier zit u niet zonder tanden. Afhankelijk van de hoeveelheid tanden & kiezen die uit uw mond worden gehaald, krijgt uw te horen hoe vaak u moet terug komen voor het aanmeten. Het laten trekken van de tanden & kiezen kan gedaan worden door één van de met ons samenwerkende tandartsen, door uw eigen tandarts of onder algehele narcose door de kaakchirurg in het gebeuren. 
Door het trekken van de tanden & kiezen zal uw kaakbot gedurende 8 tot 12 maanden fors slinken en moet uw gebitsprothese met enige regelmaat aangepast worden. Laat u zich daar goed over informeren! 
Als het kaakbot tot rust is gekomen mag u van uw verzekering de noodprothese laten vervangen voor een nieuwe. 

Gebitsprothese op implantaten: 
Als er geen tanden & kiezen meer in het kaakbot zijn gaat de kaak slinken, het kaakbot verdwijnt. Uw kunstgebit blijft door de jaren heen hetzelfde van vorm. Een kunstgebit dat niet meer past veroorzaakt vaak pijn bij het dragen. Ook spontaan lachen en eten gaat over het algemeen niet probleemloos. Tandheelkundige implantaten kunnen weer de zekerheid geven. Een implantaat is het best te vergelijken met een kunstwortel welke in uw kaak wordt geplaatst. Hierop klikt u uw gebit vast, waardoor een verbeterde esthetiek en goed functioneren weer tot de mogelijkheden behoort. 

Het plaatsen van implantaten in uw kaak is een relatief kleine medische behandeling, die 30 minuten tot maximaal een uur in beslag neemt. Veel mensen zien tegen een degelijke medische behandeling op, terwijl het trekken van een verstandskies vaak als vervelender wordt ervaren. U kunt zich bij ons vrijblijvend informeren over de mogelijkheden binnen uw persoonlijke situatie. 

Als het niet meer mogelijk is om een vastzittende prothese te maken, zal uw zorgverzekering het zetten van de implantaten en de bijbehorende prothese grotendeels vergoeden, wel moet een dergelijke behandeling door uw zorgverzekeraar vooraf goedgekeurd worden. 

Nazorg: 
Als u een nieuwe gebitsprothese heeft gekregen en het voelt misschien iets ongemakkelijk of u heeft een vraag over het schoonhouden en het gebruik van de prothese, bent u bij ons welkom. 

Jaarlijks mogen prothesedragers een nieuwe voering in de gebitsprothese aan laten meten. Uw kaak blijft aan veranderingen onderhevig, als uw gebitsprothese niet meer helemaal goed op de kaak ligt gaat de kaak sneller slinken, waardoor het uiteindelijk steeds moeizamer wordt om een gebitsprothese te vervangen. Zo'n voering wordt 100% door uw zorgverzekering vergoed, mits het eenmaal per kalenderjaar wordt gedaan.

Wat is een implantaat?


Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat (voor het dragen van een gebitsprothese) slechts 2, 3 of 4 implantaten te plaatsen. 

Een implantaat is schroefvormig en gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal waar bot aan vast groeit. Met een doorsnee van ongeveer vier millimeter en een lengte variërend tussen de 8 ‡ 16 millimeter wordt het implanteren van kunstwortels al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw toegepast. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt, als deze is vastgegroeid, houvast aan uw gebitsprothese. Implantaten worden vaker in de onderkaak als de bovenkaak geplaatst doordat de onderkaak harder slinkt en dus ook het ondergebit veelal los zit. 

De betrouwbaarheid van implantaten is door uitgebreid klinisch en wetenschappelijk onderzoek aangetoond. De laatste tien jaar is de kwaliteit van het materiaal zo verbeterd en de prijs gedaald. Doormiddel van de prijs/kwaliteit verhouding zijn zorgverzekeraars bereid een implantaat voor een gebitsprothese (middels een begroting) grotendeels te vergoeden. 

Lengte van de behandeling
Voor een eenvoudige behandeling waarbij er twee implantaten worden aangebracht, is een half uur tot drie kwartier nodig. De tandarts/implantoloog stelt u altijd op de hoogte van de te verwachten tijdsduur van de behandeling. De duur van het totale behandeling is afhankelijk van de botkwaliteit en de hoeveelheid implantaten dat nodig is. 

Na het implanteren wordt uw huidige gebitsprothese aangepast en 24 uur later mag u deze dan weer in doen. Als er twee weken voorbij zijn zal de tandarts/implantoloog de hechtingen verwijderen en zo'n vier weken later kunnen we starten met het maken van het nieuwe gebit. 
Welke klachten kunnen er optreden na de behandeling? 
Van de behandeling zelf voelt u niets. Gedurende de behandeling en de eerste uren daarna is de plek die is behandeld verdoofd. De klachten na het plaatsen van een implantaat zijn meestal gering hoewel de klachten kunnen toenemen naarmate de behandeling uitgebreider is. 
Eventuele pijn is heel goed te bestrijden met de voorgeschreven medicatie. Soms ontstaat een zwelling. Die is meestal op de derde dag na de behandeling het hevigst en neemt daarna af. 
In sommige gevallen treedt een lichte bloeduitstorting op. U kunt ook tijdelijk een wat vreemd, verdoofd gevoel krijgen in de onderlip of op de behandelde plek. 

Implantaat

Hieronder een illustratie van het plaatsen van een implantaat 

Hieronder een illustratie van het plaatsen van een implantaat